Šikanovaní pasažéři nemají chuť cestovat

Podle mluvčí Českých drah klesl od zdražení jízdného počet cestujících o sedm procent, v září jen o dvě procenta. Samotná změna tarifu z čistě ekonomického hlediska k poklesu nezpochybnitelně přispěla. Přinesla však také jeden velice nepříjemný jev - šikanování cestujících.

Již samotné zavedení diskriminačního jízdného pro cestující, kteří nejezdí vlakem tak často, aby se jim vyplatilo investovat do některého z průkazů, šikanováním zavání. A pravděpodobně také způsobuje největší odliv cestujících. Nabídka slev (které ovšem mohou znamenat jen menší zdražení) je navíc natolik rozsáhlá, a tak nedává běžnému cestujícímu šanci se v ní zorientovat a vybrat optimální možnost. Zjednodušení systému slev by tak mohlo vést k oboustrannému zvýšení efektivity a nárůstu spokojenosti zákazníků (pokud by ovšem ČD na zákaznících záleželo).

Ve srovnání s tímto jsou další dva problémy nevýznamné, ale život cestujícímu znepříjemňují. Dříve cestujícímu stačilo ukázat průkaz na slevu pouze při koupi jízdenky, průvodčímu pouze na požádání. Podle současných pravidel je třeba průkaz ukazovat pokaždé. To znamená minimálně dvakrát během jedné cesty. Pravidlo nabízí několik výkladů. Buďto ČD svým zaměstnancům nevěří, nebo si prostě nechtějí nechat ujít to malé procento cestujících, kteří by si jízdenku koupili se slevou bez toho, aby na ni měli nárok. V každém případě neefektivnost opět roste a zaplatí to opět cestující a daňoví poplatníci. Řešení je nasnadě - nechat průkazy kontrolovat pouze průvodčími, neboť kontrola u pokladen znemožňuje zakoupit jízdenku pro spolucestujícího bez jeho průkazky.

V poslední době se mi stává, že u vlaků, kde dříve ke střídání průvodčích nedocházelo, se tak nyní děje. Nevím jistě, zda to souvisí se změnou tarifu, ale například změna průvodčích deset minut před konečnou stanicí vlaku, který jede pět hodin, je krajně podezřelá. Připočtěme ještě například revizora, a průkazku už musíte ukazovat čtyřikrát (i to se mi již stalo).

Osobní doprava je v ČD ztrátová. Kdyby se místo nesmyslného šikanování cestujících celý systém zjednodušil, došlo by nejen ke snížení nákladů, ale zejména ke zvýšení spokojenosti cestujících. A jsem si jistý, že i spokojenost by se nakonec promítla do ekonomických ukazatelů.

Pavel F. Koběrský